Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   


O szkole:
Dyrekcja
Rada Rodziców
Kącik pedagoga
Dokumenty szkolne
Biblioteka
Świetlica szkolna
Koła zainteresowań
Harcerze
Informator szkolny
Sprawdzian w kl.6
Hymn szkoły
   
 
 
Jadłospis
 
 
 
Foto galeria
 
     
 


"Dzień Otwarty Szkoły".
Dyrektor i Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 113 serdecznie zapraszają w dniu 16 lutego 2016 r. (wtorek) w godz. 17:00 - 19:00 dzieci, które od września 2016 r. rozpoczynają naukę w klasie pierwszej, wraz z rodzicami na "Dzień Otwarty Szkoły".
W programie gry i zabawy sportowe oraz ciekawe zajęcia plastyczne. Prosimy o przyniesienie obuwia zamiennego i stroju gimnastycznego.
Rodzicom proponujemy obejrzenie sal lekcyjnych oraz zapoznanie się z bazą szkoły.

Zapraszamy również w dniu 12 marca 2016 r. (sobota) w godz. 10:00-12:00.

 

Nabór do SP113 .
Dyrektor i Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 113 w Krakowie przy ul. Stachiewicza 33 zapraszają Rodziców dzieci urodzonych w roku 2009 i 2010 do zapisu dzieci do klasy pierwszej oraz dzieci urodzonych w roku 2010 i 2011 do oddziału przedszkolnego -"zerówka", realizującego roczne przygotowanie do szkoły.
Ogłaszamy nabór uczniów z klas trzecich do klasy czwartej o profilu sportowym na rok szkolny 2016/2017. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.

 

Konkursy związane z książką.

"Podróże z książką".
Konkurs plastyczny.
Biblioteka szkolna ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów klas III-VI na plakat promujący książkę i czytelnictwo "Podróże z książką".
Cele:
- uświadomienie sobie wartości książek i czytania;
- docenienie piękna literackich opisów;
- rozwijanie umiejętności plastycznych.

"Przyłapani na czytaniu".
Konkurs fotograficzny.
Biblioteka szkolna ogłasza konkurs fotograficzny dla wszystkich uczniów
"Przyłapani na czytaniu - w szkole"
i "Przyłapani na czytaniu - poza szkołą".


"Co to znaczy?"
Konkurs czytelniczy.

 

"Książki naszych marzeń".
W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła realizuje rządowy program wspierania rozwoju czytelnictwa pn. "Książki naszych marzeń". Planując zakup książek dla dzieci w ramach programu wzięliśmy pod uwagę głosowanie uczniów w Szkolnych Wyborach Książek, które zostały przeprowadzone w bibliotece w roku szkolnym 2014/2015 oraz rozmowy z nauczycielami języka polskiego i kształcenia zintegrowanego celem poszerzenia listy lektur o pozycje współczesnych pisarzy, które zainteresują i zaintrygują uczniów.

 

KONKURS Z OKAZJI DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU.

TEMAT: Bezpiecznie korzystamy z Internetu. Szanujemy innych jego użytkowników i prawa autorskie.

W 2016 DBI będziemy obchodzić 9 lutego . Wszystkie działania podejmowane w ramach DBI będą realizowane pod hasłem "Lepszy internet zależy od Ciebie!" .

 

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy z Gramatyki Języka Polskiego.

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy z Gramatyki Języka Polskiego. "A niechaj narodowie wżdy postronni znają,iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają" .Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych województwa małopolskiego.
Cele konkursu:
-uczczenie Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego i propagowanie języka polskiego jako naszego dziedzictwa kulturowego;
-rozpowszechnienie i popularyzacja wiedzy na temat gramatyki języka ojczystego;
-kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
-promowanie dzieci o wybitnych zdolnościach humanistycznych i ich rozwijanie;
-ukazanie aktywności intelektualnej, jako źródła osobistej satysfakcji.

 

Dyżur psychologa .
Najbliższy dyżur psychologa będzie 14 stycznia 2016r. 18.00 - 19.00 (w gabinecie pedagoga- II piętro) .

 

VIII Ogólnopolski Konkurs "Zapomniane kolędy i pastorałki" . Wyniki konkursu.
Kategoria dzieci młodsze:
zwyciężył zespół "Słoneczka" z Samorządowego Przedszkola nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie z utworem "Pomaluśku Józefie
Kategoria dzieci starsze:
I miejsce: Zespół "Muzykalni" ze Szkoły Podstawowej Nr 113 w Krakowie utwór "Hej, Lelija"
II miejsce: Zespół wokalno-instrumentalny z Zespołu Placówek Oświatowych w Sieprawiu utwór "Dnia jednego o północy"
III miejsce: Zespół "Śpiewające gwiazdeczki" ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Siekierczynie utwór: "W dzień Bożego Narodzenia"

 

Pamiętamy o samotnych.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczniowie z klasy 1 b z ochotą przystąpili do wykonania kartek świątecznych dla podopiecznych z Zakładu Opieki Społecznej Bona -Med w Krakowie mieszczącego się przy ulicy Ks. Siemaszki 17 a. Wszyscy z zapałem wykonywali swoje prace ozdabiając je według własnego pomysły, aby sprawić nimi radość osobom, które mogą czuć się samotni w ten wyjątkowy dla wszystkich czas narodzin naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy wykorzystywać każdą nadarzającą się okazję do czynienia dobra wobec innych.

Wychowawca klasy 1b, Renata Kubica

 

Pomyśl, zanim kupisz.

 

Spotkanie z Górnikiem.
Początek grudnia to czas kojarzony nie tylko z odwiedzinami Świętego Mikołaja, ale także z obchodami górniczego święta - Barbórką.
W tym roku klasę 1A spotkał ogromny zaszczyt goszczenia emerytowanego górnika strzałowego z Kopalni Węgla Kamiennego Mysłowice, pana Janusza Sulmę, który prywatnie jest dziadziem jednego z uczniów.

 

Szopkarze z klasy I b.
Wszystkim krakowianom znana jest tradycja wykonywania szopek krakowskich i organizowanego na początku grudnia konkursu pod tym samym tytułem. W tym roku Konkurs Szopek Krakowskich obchodzony był już po raz 73 a organizatorem było jak zawsze Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Aby tradycji stało się zadość także przedstawiciele z klasy I b przystąpili do jej wykonania. W grupie uczniów pracujących nad wykonaniem szopki pracowały następujące uczennice: Magdalena Bajan, Milena Bajorek - Dołba, Zuzanna Idzior, Zofia Gozdek, Julia Klęk, Oliwia Zielińska.

 

"Śladami przodków" .
W dniu 12 listopada uczniowie z klasy 1 b uczestniczyli w wycieczce na Wawel. Wszyscy z zainteresowaniem wchodzili na wawelskie wzgórze i od bramy wejściowej poznawali postacie historyczne ważne dla naszego narodu. Z podziwem patrzyli na dumnie siedzącego na koniu Tadeusza Kościuszkę. Zaś w Katedrze mieli możność poznać nagrobki królów polskich, oraz słynną Konfesją św. Stanisława Biskupa.

 

Niepodległa już od 97 lat! Krakowskie obchody rocznicy Odzyskanie Niepodległości.
Do udziału w krakowskich obchodach Święta Niepodległości zapraszają: Marszałek Województwa Małopolskiego, Wojewoda Małopolski oraz Prezydent Miasta Krakowa. O godzinie 10:00 rozpocznie się msza święta na Wawelu. Tuż po niej wyruszy pochód patriotyczny, który przejdzie Drogą Królewską na Plac Jana Matejki, gdzie o godzinie 12:00 rozpoczną się główne uroczystości patriotyczne. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym nastąpi wciągnięcie flagi narodowej na maszt, odegranie hymnu narodowego oraz uroczysta zmiana warty. Jak co roku w godzinach 10:30-14:30 wokół Plant Krakowskich jeździć będzie specjalny "Tramwaj Patriotyczny" organizowany przez Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana, w którym chóry szkolne z Krakowa i Myślenic śpiewać będą pieśni patriotyczne, a podróżujący tramwajem otrzymają okolicznościowe materiały.

 

"NIE BOJĘ SIĘ: POMAGAM - pierwsza pomoc w stanach nagłych".
Na początku listopada, w ramach Programu "NIE BOJĘ SIĘ: POMAGAM - pierwsza pomoc w stanach nagłych" realizowanego przez Fundację Zdrowia Publicznego, odbyły się zajęcia edukacyjno-ćwiczeniowe dla klas V-VI. Program zawierał treści z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacjach nagłych mogących zagrażać zdrowiu lub życiu. Obejmował zagadnienia z zakresu: bezpieczeństwo własne, umiejętność wezwania pomocy, resuscytacja krążeniowo-oddechowa RKO, użycie AED w RKO, ułożenie w pozycji bocznej bezpiecznej, wyposażenie apteczki z omówieniem zastosowania jej zawartości, zakrztuszenia, oparzenia, rany/ krwotoki, urazy. Projekt miał na celu pokazać i nauczyć w sposób łatwy i zrozumiały, łącząc elementy wykłady, pokazu oraz nauki jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku utraty przytomności, oparzenia, skaleczenia, krwotoku, zakrztuszenia oraz w jaki sposób wezwać pomoc.

 

Znicze przy Grobie Nieznanego Żołnierza.
"Przechodniu, powiedz Ojczyźnie, iż wierni jej prawom tu spoczywamy".
Napis ten, widniejący na pomniku usytuowanym w centralnej części Cmentarza Wojskowego przy ul. Prandoty w Krakowie rozpoczął rozważania uczniów klas 4bi 5c nad zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych. W dniu 30.10.2015. uczniowie tych klas udali się tam, by zapalić znicze przy Grobie Nieznanego Żołnierza, a także na pomnikach poległych w czasach wojny oraz przy Pomniku Ofiar Hitlerowskiego Ludobójstwa. Pamięć osób, które spotkał okrutny los, uczczono minutą ciszy. Lata I wojny światowej i bliskość frontu, przyniosły tak dużo ofiar, że zaczęło brakować miejsc na dziewięciu cmentarzach cywilnych Krakowa. Tylko na Cmentarzu Miejskim pochowano ponad 9000 poległych żołnierzy. Sytuacja ta zmusiła władze miejskie i wojskowe do działania. W 1920 roku na terenie dawnego placu ćwiczeń wojskowych jednostki saperów byłej austriackiej cesarsko-królewskiej armii przy ul. Prandoty, powstał niewielki, liczący 10 kwadratowych kwater, cmentarz wojskowy. Pierwszymi chowanymi tu osobami byli zmarli żołnierze i oficerowie Wojska Polskiego oraz członkowie ich rodzin. W okresie II wojny światowej grzebano na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego, żołnierzy niemieckich, jeńców brytyjskich, a w 1945 r. żołnierzy Armii Czerwonej. Po 1945 r. cmentarzem zaczęło zarządzać miasto.

 

Dyskoteka "Halloween".
W czwartek 29.10.2015. w godzinach 16:00-18:00 odbyła się w naszej szkole dyskoteka, której hasłem przewodnim było Halloween. Halloween to zwyczaj związany z maskaradą, obchodzony w wielu krajach w wieczór 31 października, czyli przed dniem Wszystkich Świętych. Odniesienia do Halloween są widoczne głównie w kulturze amerykańskiej. Halloween najhuczniej jest obchodzony w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Mimo że dzień ten nie jest świętem urzędowym, cieszy się ogromną popularnością. Święto to w Polsce pojawiło się w latach 90. Mile widziane były okolicznościowe stroje. Naszym uczniom nie zabrakło wyobraźni.

 

"Bezpiecznie w domu, przedszkolu i na drodze".
28 października 2015 roku, w ramach konkursu "Odblaskowa szkoła" odbył się w naszej szkole konkurs "Bezpiecznie w domu, przedszkolu i na drodze" Zaprzyjaźnieni przedszkolni zerówkowicze mogli pochwalić sie swoją wiedzą z zakresu bezpiecznych zachowań, także w ruchu drogowym. Zmierzyli się z zagadkami, quizami, kolorowankami i innymi łamigłówkami. Wszyscy obdarowani zostali bezpiecznymi upominkami i odblaskami, a zwycięska drużyna dodatkowymi nagrodami.

 

Ślubowanie klas pierwszych.
Ślubowanie i pasowanie na ucznia jest bardzo ważnym momentem w życiu każdego pierwszoklasisty. W tym roku w naszej szkole to doniosłe wydarzenie miało miejsce 23 października. Przyrzeczenie na sztandar szkoły, w obecności zaproszonych gości, składały trzy klasy pierwsze -Ia, Ib, Ic. Następnie Pani Dyrektor Bożena Sadok pasowała pierwszoklasistów na uczniów symbolicznym ołówkiem.
Po tej części bohaterowie uroczystości zaprezentowali krótki program artystyczny, a następnie zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez rodziców. Uroczystość dostarczyła wszystkim obecnym miłych wrażeń i wielu wzruszeń.

 

50-lecie Szkoły Podstawowej nr 113.

 

Przedszkole Chatka Puchatka- Jesienne spotkanie.

W dniu 19 października w roku szkolnym2015/2016, odbyło się pierwsze z czterech planowanych spotkań integracyjnych w Przedszkolu "Chatka Puchatka" TPD przy ulicy Różyckiego 5. Uczniowie z klasy 1 b przynieśli ze sobą zebrane wcześniej skarby jesieni. Były to liście i owoce wybranych drzew rosnących w pobliskich parkach. Na początku spotkania dzieci z klasy pierwszej "b" śpiewały piosenkę zatytułowaną "Poznajmy się wzajemnie, kto jak na imię ma.". Przedszkolaki włączały się we wspólny śpiew refrenu i z ochotą pląsały przy wspólnym śpiewie. Potem poproszone były o przedstawienie zaobserwowanych zmian, które zachodzą w przyrodzie jesienią. Następnie przystąpiły do rozpoznawania liści oraz owoców z różnych drzew, podawania ich nazw oraz dopasowywania ich do siebie. Każde z dzieci mogło dotykając poznawać i określać kształt, fakturę, budowę liści i owoców. Kolejnym zadaniem było wspólne wykonywanie pracy plastycznej o tematyce jesiennej. Polegała ona na odrysowywaniu kształtów przygotowanych modeli liści z poznanych drzew (dąb, kasztanowiec, jarzębina, brzoza, akacja, jesion, klon, modrzew) i kolorowaniu ich kolorami jesieni. Wykonane prace zostały umieszczone na wystawce. Wspólne spotkanie dało radość nie tylko dzieciom, ale i wychowawcom. Na zakończenie jeszcze raz zaśpiewano poznaną piosenkę" Poznajmy się wzajemnie, kto jak na imię ma.".

Wychowawca klasy 1 b Renata Kubica

 

Ratujemy i Uczymy Ratować.

16 października, podczas "Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca", w całej Polsce odbyła się próba bicia rekordu Guinnessa w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Polska jest pierwszym krajem na świecie, w którym wprowadzono na tak ogromną skalę naukę podstawowych czynności ratujących życie do szkół podstawowych. I w naszej szkole dzieciaki, już po raz trzeci, ochoczo przystąpiły do bicia rekordu. W jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej na 8 fantomach wzięło udział 54 uczniów. Akcja odbyła się na parterze z udziałem uczniów z klas II-V. Po podliczeniu raportów ze wszystkich miejsc, które uczestniczyły w akcji, Fundacja WOŚP ogłosiła ostateczny rezultat wydarzenia. Dotychczasowy rekord (83 111 osób) został pobity!!! Próbę podjęło dokładnie 92 049 uczestników! Akcja bicia rekordu w resuscytacji krążeniowo-oddechowej została zorganizowana w ramach Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować", który jest prowadzony przez Fundację WOŚP nieprzerwanie od 2006 roku. Polega on na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie powszechnie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki - pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.
Za rok postaramy się pobić tegoroczny wynik i ustalić nowy rekord! Już dziś zapraszamy do wzięcia udziału w akcji wszystkich chętnych uczniów.

 

Zajęcia ze Strażą Pożarną.

12 października w klasach III i IV Straż Pożarna przeprowadziła zajęcia na temat bezpiecznych zachowań, zagrożeń oraz sposobu postępowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

 

Wycieczka do Fortu-39 w Olszanicy.

Fort pomocniczy piechoty 39 "Olszanica"- tak właśnie brzmiała pełna nazwa historycznego obiektu, który odwiedziła klasa 4a. Fort powstał jeszcze przed końcem XIX wieku. Obecnie został zaadoptowany na Schronisko Młodzieżowe. Obok budynku znajduje się drewniana wiata z kręgiem ogniskowym i rusztem na kiełbaski. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku w najbliższym sąsiedztwie "Fortu 39" wybudowano stajnię. W stajni tej mieści się Ośrodek Rekreacji i Rehabilitacji Konnej "Tabun".

 

Wybory "Małego" Samorządu Uczniowskiego .
W poniedziałek 4 października 2015 r. odbyły się wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego. Głosowało 104 uczniów na odpowiednio przygotowanych kartach wyborczych. Oddano 100 głosów ważnych i 4 głosy nieważne.
W skład Małego Samorządu Uczniowskiego weszli:
1. Adukowska Maria.
2. Buczek Oliwia.
3. Goś Maciej.
4. Mianowska Maja.
5. Niziurska Julia.
6. Piła Natalia.

 

II część wymiany polsko-belgijskiej w naszej szkole 26.09 - 2.10.2015.
Po majowej wizycie uczniów belgijskich w Krakowie, uczniowie naszej szkoły udali się z rewizytą do Belgii. Przez 5 dni nasi uczniowie przebywali w domach belgijskich kolegów w miasteczku Diest, około 60 km od Brukseli. W trakcie pobytu mieli okazję mieszkać z rodziną belgijską, spędzić z nimi czas, poznać belgijską kuchnię, zwyczaje i styl życia. Ciekawym doświadczeniem było zobaczenie szkoły, wspólne zajęcia sportowe i integracyjne oraz wieczór, podczas którego dzieci, rodzice i nauczyciele biorący udział w wymianie spotkali się na grze w kręgle. Niezapomnianych wrażeń dostarczyły również wycieczki do stolicy Unii Europejskiej Brukseli oraz zwiedzanie największej w Belgii jaskini Han w Ardenach. Na zakończenie polscy uczniowie uczestniczyli w specjalnych zajęciach technicznych i plastycznych, podczas których samodzielnie wykonali drewniane przybory szkolne. Już wkrótce umieścimy wrażenia uczestników na naszej stronie!

 

III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe.
Po raz trzeci już nasza szkoła przyłączyła się do inicjatywy Kuratorium Oświaty w Krakowie, fundacji "Zawsze Warto" i Stowarzyszenia Polonistów. 25.09.2015. wzięliśmy udział w III Małopolskim Dyktandzie Niepodległościowym "Po polsku o historii". Głównym celem konkursu jest wzbudzenie takich emocji, które będą dla młodych uczestników żywą lekcją patriotyzmu. W tym roku tekst dyktanda nosił tytuł "Narodziny sportu w II Rzeczpospolitej". Z jakimi trudnościami ortograficznymi zmagali się nasi uczniowie, można przeczytać tutaj: http://www.dyktando.hostingasp.pl/zalaczniki_2015/teksty_listy/sp.dyktando.25.09.15.pdf

 

POMOC dla KRZYSIA.
W dniu 15. 09. 2015., po zakończeniu zebrań z rodzicami odbyła się zbiórka pieniędzy w ramach akcji "Pomoc dla Krzysia". Krzyś Czupryn cierpi na pęcherzowe oddzielanie się naskórka. W naszej szkole udało się zebrać 800 zł. Pieniądze zostały przekazane na konto Caritas Diecezji Radomskiej. Dziękujemy uczniom za zaangażowanie w organizację akcji, a rodzicom za ofiarność.

Wszelkie informacje są dostępne na Facebooku "Pomoc dla Krzysia" i stronie internetowej www.pomocdlakrzysia.pl

 

Wycieczki klasy 2B.
2B w Centrum Edukacji Globalnej.
2 września wybraliśmy się do Centrum Edukacji Globalnej, gdzie zwiedziliśmy sześć osad z różnych części świata. Zobaczyliśmy tam tradycyjną ghańską wioskę, peruwiańską chatę, indiańskie tipi, arktyczne igloo, mongolską jurtę oraz papuaski dom na palach. Podczas warsztatów jako "mali podróżnicy" przemierzyliśmy wielką mapę Ameryki Południowej. Dowiedzieliśmy się, jak żyją nasi rówieśnicy w najbiedniejszych częściach świata. Poznaliśmy dzień ucznia w peruwiańskiej szkole, jego codzienne obowiązki oraz ciekawe przedmioty i zabawki .
Dzień Chłopaka w Klockolandzie.
24 września uczniowie klasy 2B w ramach święta chłopców zwiedzili Klockoland, gdzie podziwiali nietypowe roboty i budowle wykonane z klocków LEGO. Klockoland to interaktywna wystawa konstrukcji z klocków LEGO. Dzieci oczarowały zaawansowane roboty LEGO Mindstorms, zestawy kolekcjonerskie z serii Star Wars, Władca Pierścieni, Lego Przygoda, interaktywna mapa świata, Lego Friends, City i wiele innych, którymi mogły sterować i bawić się. To była wspaniała przygoda!

 

Spotkanie ze Strażą Miejską- klasa 1a.
We wrześniu, jak co roku klasy pierwsze odwiedzili Strażnicy Miejscy - ucząc bezpiecznych zachowań na drodze.

 

"Odblaskowa Szkoła."
Jak co roku przystąpiliśmy do konkursu "Odblaskowa Szkoła". Jego celem jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.
Konkurs plastyczny "Bezpieczni na drodze".
Zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły ,do wzięcia udziału w wewnątrzszkolnym konkursie plastycznym "Bezpieczni na drodze", organizowanym w ramach akcji "Odblaskowa Szkoła". Prace plastyczne należy składać w świetlicy szkolnej do 15 października 2015 r.
Warunki uczestnictwa:
. format prac A4 lub A3,
. technika dowolna,
. praca płaska,
. pracę należy podpisać czytelnie z tyłu podając imię, nazwisko, klasę.
. prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I-III , kl. IV-VI.

 

50-lecie Szkoły Podstawowej nr 113.

Rozpoczęliśmy obchody jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 113 przypadającego na rok szkolny 2015/2016. Kulminacyjne uroczystości jubileuszowe odbędą się 22 października 2015r.
Program uroczystości:
godz. 9.00- Msza św. w kościele parafialnym Świętej Jadwigi Królowej w Krakowie, ul. Łokietka 60.
godz.10.30- Uroczystość jubileuszowa w budynku szkoły przy ulicy Stachiewicza 33 (sala gimnastyczna).
- Zwiedzanie wystaw ilustrujących osiągnięcia szkoły.
- Poczęstunek.
Zapraszamy na tę uroczystość byłych nauczycieli i pracowników szkoły.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 15.10.2015 r. w sekretariacie szkoły, tel. 12 637 49 04, 12 636 22 19, sekretariat113@wp.pl.

Dyrektor,
Grono Pedagogiczne
oraz Rodzice i uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 113
im. Leopolda Węgrzynowicza w Krakowie

 

UWAGA!! Rządowy program pomocy uczniom -"Wyprawka szkolna 2015"

Wnioski należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 w terminie   do 4 września 2015 r.  

Dokumenty, które wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku w zależności od grupy uprawnionej do otrzymania pomocy:

W przypadku grupy (DOCHÓD PONIŻEJ 574 ZŁ)

a)  jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - wnioskodawca przedkłada zaświadczenie/kartę zasiłkową o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

b) jeżeli rodzina nie korzysta ze świadczeń rodzinnych, wnioskodawca przedkłada dokumenty umożliwiające określenie wysokości dochodu rodziny zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Ze względu na obowiązujący okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r., wnioskodawca przedkłada dokumenty pozwalające określić dochód rodziny w 2013 r. (tj. roku poprzedzającym aktualny okres zasiłkowy) z ewentualnym uwzględnieniem zmiany sytuacji rodziny. Jednocześnie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem w uzasadnionych przypadkach do wniosku rodzina może dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- oświadczenie o wysokości dochodów w 2013 r. Wzory druków do ewentualnego wykorzystania w celu określenia dochodu rodziny zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych są zamieszczone w biuletynie informacji publicznej jako załączniki nr 4-10 do Procedury Wydziału Spraw Społecznych UMK w sprawie określenia prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, na stronie:  http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-20 .

W przypadku grupy (DOCHÓD POWYŻEJ 574 ZŁ):

Do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - wnioskodawca dołącza uzasadnienie ubiegania się o pomoc z uwzględnieniem występowania w rodzinie przypadków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W przypadku grupy (NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ):

Do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - wnioskodawca załącza kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Wnioski można odebrać w sekretariacie szkoły.

 

Zestawy podręczników na rok szkolny 2015-2016.

 

 

 

 

 

   


Linki:
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Magiczny Kraków
Portal Edukacyjny

Przydatne strony:

Dzień bezpiecznego internetu
Sieciaki
Dziecko w sieci
Interklasa
Słownik wyrazów obcych
Karta rowerowa