Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie