Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   


O szkole:
Dyrekcja
Informator szkolny
Dokumenty szkolne
Hymn szkoły
Kącik pedagoga
Biblioteka
Sprawdzian w kl.6
Świetlica szkolna
Koła zainteresowań
   
Rada Rodziców
Jadłospis
Harcerze
Foto galeria
 
 
  Bon ton dla Ciebie  
Dekalog internauty
Humor zeszytów szkolnychZobacz naszą szkołę z lotu ptaka !

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015- 1 września.

Godz. 8:30- msza św. w Kościele św. Jadwigi Królowej.

Godz. 9:45- rozpoczęcie w SP 113 (boisko szkolne) .

 

Wyprawka szkolna 2014.

I. Grupy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach programu:
1. uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do klas: II-III i VI szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w wysokości 539,00 zł netto (kryterium dochodowe określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych)

Miejsce i termin składania wniosków
Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
Wnioski należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 w terminie do 5 września 2014 r.
Wnioski do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania:
http://portaledukacyjny.krakow.pl/index.php?type=news&id=2219

- Wniosek- wyprawka szkolna 2014- poniżej 539 zł.
- Wniosek- wyprawka szkolna 2014- przekroczenie kwoty (kryterium art. 7 ustawy o pomocy społecznej).
- Wniosek- wyprawka szkolna 2014- uczeń niepełnosprawny.

 

Podręczniki na rok 2014/2015 .

Dla Klasy 1 będzie przygotowany podręcznik ministerialny.

Religia- ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, A. Berski "Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa" - podręcznik + ćwiczenia, wyd. św. Stanisław- Kraków 2012

 

Zestaw podręczników dla klasy 2a
Zestaw podręczników dla klas 2b, 2c
Zestaw podręczników dla klas 3
Zestaw podręczników dla klas 4
Zestaw podręczników dla klas 5
Zestaw podręczników dla klas 6

 

 

 

 

 

 

  Archiwum 13/14


Linki:
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Magiczny Kraków
Wydział Edukacji

Przydatne strony:)

Strefa wiedzy
Dzień bezpiecznego internetu
Sieciaki
Dziecko w sieci
Interklasa
Słownik wyrazów obcych
Karta rowerowa
Polska Biblioteka Internetowa